Gödestad

Aktiv fritid

Cykla och vandra, kulturplatser, idrott och föreningar.


Vardagen

Företag, hantverkare,  skolor, samhällsservice m.m. Här samlas en del av utbudet.

Bor i Gödestad

Läs om hur det är att bo i Gödestad! Gödesta'bor berättar.

Ortsutveckling

Planer för Gödestad presenteras här. Läs om hur du kan vara med att lämna synpunkter och komma med förslag.

Monarkleden

På cykel från Varbergs centrum till Agnbäck i Kungsäter. Se alla digitala förslag på cykelvägar som ansluter till Monarkleden

Kontakta  oss i Gödestad

Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg

T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved